"Το πιο φθηνό πρωινό."

Translation:The cheapest breakfast.

December 27, 2016

12 Comments


https://www.duolingo.com/RaleighStarbuck

So...I had the same question that LenaKoutis asked. I have read the response that D gave, but I just want to make sure I understand. Is this sentence different in meaning from το φθηνότερο πρωινό? (I assume not). And if I understand correctly, in many contexts, there is no way to distinguish comparative and superlative- so using D's examples: Θέλω το φθηνότερο/το πιο φθηνό πρωινό means both "I want the cheaper breakfast" and "I want the cheapest breakfast," yes? However, based on the inclusion/exclusion of the definite article, can one distinguish in other sentences if the noun is plural? - Ex: Θέλω θηνότερα πρωινά. vs. Θέλω τα θηνότερα πρωινά. Is the first sentence "I want cheaper breakfasts" and the second sentence "I want the cheapest breakfasts"?

January 19, 2017

https://www.duolingo.com/D_..
Mod

  Is this sentence different in meaning from το φθηνότερο πρωινό?

  No, it isn't, you are correct, this is simply an alternative way of saying this. The πιο+adj in Greek is the equivalent of more+adj in English for the adjectives that cannot form the comparative with the addition of -er. Unlike English however, where structures like 'more simple' instead of 'simpler' are unusual or even frowned upon, in Greek the two are interchangeable and correct, even for adjectives that can form the extended one-word comparative.

  In many contexts, there is no way to distinguish comparative and superlative

  Correct again, see also mizinamo's comment in this discussion.

  can one distinguish in other sentences if the noun is plural?

  The plural makes no difference.

  January 20, 2017

  https://www.duolingo.com/RaleighStarbuck

  Thank you so much for confirming!

  January 21, 2017

  https://www.duolingo.com/LenaKoutis

  Wouldn't it be "cheaper" instead of "cheapest"?

  December 27, 2016

  https://www.duolingo.com/D_..
  Mod

   Proper superlative in grammar terms is practically dead in modern Greek. It sounds so archaic, it's impressive! In its place, we use the the definite article + comparative.

   Of course ambiguity ensues and, strictly speaking, the sentence above could mean either "I want the cheapest breakfast of all breakfasts" or "I want this breakfast that is cheaper than the other one"...

   December 27, 2016

   https://www.duolingo.com/Rob183829

   ... so you should accept cheaper, as it's ambiguous

   May 10, 2017

   https://www.duolingo.com/mizinamo

   Agreed - I've added it now.

   May 10, 2017

   https://www.duolingo.com/Rob183829

   Thanks

   May 10, 2017

   https://www.duolingo.com/Nicole966706

   I would think that the comparative cheaper involves two elements whilst the superlative cheapest involves more than two. Hence: φθηνόs: cheap, φθηνότερος: cheaper, ο φθηνότερος the cheapest, or ο πιο φθηνός, and the emphatic φθηνότατος very cheap.

   October 8, 2017

   https://www.duolingo.com/Dmatafonov

   is το πιο φθηνο equal φθηνοτερο? το πιο καλα equals καλητερα? το πιο μακρια equals μακρυτερο?

   January 20, 2017

   https://www.duolingo.com/mizinamo
   • πιο φθηνό = φθηνότερο
   • το πιο φθηνό = το φθηνότερο
   • πιο καλά = καλύτερα
   • τα πιο καλά = τα καλύτερα (το πιο καλά doesn't make sense - "το" is neuter singular but "καλά" is neuter plural)
   • πιο μακρυά = μακρύτερα
   • η πιο μακρυά = η μακρύτερη

   In either case, the version without the definite article is comparative (cheaper, better, further) and the version with the definite article is (usually) superlative (the cheapest, the best, the furthest).

   January 20, 2017

   https://www.duolingo.com/Plakakaneis

   I used most cheap and dont understand why its marked as incorrect??

   October 3, 2018
   Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.