"Αυτή η φούστα είναι ακριβή."

Translation:This skirt is expensive.

December 27, 2016

5 Comments


https://www.duolingo.com/whitelaughter
 • 12
 • 11
 • 10
 • 6
 • 5
 • 2
 • 843

Why is "This is an expensive skirt." incorrect?

December 27, 2016

https://www.duolingo.com/troll1995
Mod
 • 25
 • 10
 • 6

This is an expensive skirt. translates to "αυτή είναι μια ακριβή φούστα", which makes αυτή the sentence's subject and μια ακριβή φούστα the sentence's predicate, whereas in Αυτή η φούστα είναι ακριβή, αυτή η φούστα is the subject and ακριβή the predicate.

December 27, 2016

https://www.duolingo.com/Giorgio182480
 • 25
 • 22
 • 10
 • 10
 • 7
 • 3
 • 2
 • 833

Could this also mean "the shirt is accurate"? Not that this makes a lot of sense, of course.

February 13, 2019

https://www.duolingo.com/mizinamo
Mod
 • 20
 • 17
 • 16
 • 14
 • 14
 • 14
 • 13
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2

No - then the ending would be slightly different: αυτή η φούστα είναι ακριβής.

"accurate" is ο ακριβής - η ακριβής - το ακριβές (two endings); "expensive" is ο ακριβός - η ακριβή - το ακριβό (three endings).

The adverbs are ακριβώς "exactly" and ακριβά "expensively".

February 13, 2019

https://www.duolingo.com/Giorgio182480
 • 25
 • 22
 • 10
 • 10
 • 7
 • 3
 • 2
 • 833

Ευχαριστώ!

February 21, 2019
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.