Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/HaiAnhTran_5A4

Youtube

PPAP

1 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/BlackHatHacker

??!?spam

1 năm trước

https://www.duolingo.com/koi104

spam

1 năm trước

https://www.duolingo.com/huyennovem
huyennovem
 • 25
 • 25
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 875

spam

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HaiAnhTran_5A4

spam cái gì hả bạn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/BlackHatHacker

lên hỏi ông google

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HaiAnhTran_5A4

ăn cứt nó spam

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Han-Gini

Spam

1 năm trước