Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tháng Sáu"

Dịch:June

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tuyenhuyen21

kho nghe

1 năm trước

https://www.duolingo.com/...Libra...

Sao có trong bài Nghề Nghiệp ❓❓❓

1 năm trước