"Το παντελόνι, παρακαλώ."

Μετάφραση:The pants, please.

December 28, 2016

0 σχόλια

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.