Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I am going to Austria."

Dịch:Tôi sẽ đi đến nước Áo.

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lovekpop6

Australia là nước úc không phải nước áo

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ADPham

Người ta ghi là "Austria" chứ không phải "Australia" bạn ah.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/MyngocNguy1

Tobe + V-ing là đang còn tobe + going to + V mới là sẽ chứ nhỉ?!!

1 năm trước