Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chuyện này là cá nhân."

Dịch:This is personal.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hieuwl

This is personal matter. This matter is personal.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HoaNguyn9185

Chuyện này là cá nhân. Dịch như thế thì khó quá

4 tháng trước