"Chuyện này là cá nhân."

Dịch:This is personal.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hieuwl

This is personal matter. This matter is personal.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HoaNguyn9185

Chuyện này là cá nhân. Dịch như thế thì khó quá

6 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.