Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Thiên nhiên"

Dịch:Nature

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HiThanhNgu

O. The nature lai k dung a?

1 năm trước