"Η γραμματέας είναι αποδοτική."

Translation:The secretary is productive.

December 29, 2016

2 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/Lng52-._

Productive = "παραγωγικός"; efficient = "αποτελεσματικός" and "αποδοτική " = effective?


https://www.duolingo.com/profile/troll1995

Productive=παραγωγικός, effective=αποτελεσματικός, efficient=αποδοτικός. But they can be interchangeable, as it is absolute to translate one word to only one word of another language, as learning language is not word to word tranlsation. ;)

Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.