"Αυτός είναι θλιμμένος."

Translation:He is sad.

December 29, 2016

2 Comments


https://www.duolingo.com/Lng52-._

What's the difference: "λυπημένος" vs. "θλιμμένος"?

December 29, 2016

https://www.duolingo.com/troll1995

No difference. Θλιμμένος, λυπημένος & στεναχωρημένος mean the same thing. As θλίψη, λύπη & στεναχώρια mean sadness, too.

December 29, 2016
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.