"Θα μπορέσω να έρθω!"

Translation:I will be able to come!

December 29, 2016

5 Comments


https://www.duolingo.com/Lyazko

I am going to be able to come! = I will be able to come! Is this also true of Θα μπορέσω να έρθω!?

February 16, 2017

https://www.duolingo.com/mizinamo

Yes; I've added that as an alternative now.

February 17, 2017

https://www.duolingo.com/I.Schmidt1

I will be able to come! Θα είμαι σε θέση να έρθω! it is just future "Θα μπορέσω να έρθω this is conditional or not think i need to have some explanations

December 29, 2016

https://www.duolingo.com/Dimitra956826
  • Θα μπορέσω να is referring to future events, and it's equal to θα είμαι ικανός να, will be able to. (be able to = είμαι ικανός να)

  • Θα είμαι σε θέση να and θα μπορέσω να are inetchangeable, since they are both referring to someone's ability to do something.

Θα μπορέσω να is used a bit more often than θα είμαι σε θέση να.

Είμαι σε θέση να is a bit more commonly used in Present Form.

exp. - Θα μπορέσεις να έρθεις στο πάρτυ; Will you be able to come to the party?

-Θα μπορέσω να μιλήσω - I willl be able to speak.

-Δεν είμαι σε θέση να αρνηθώ - I am unable to refuse.

-Είσαι σε θέση να μας μιλήσεις; - Are you able to talk to us?

Both are correct, in my opinion. ^.^

December 29, 2016

https://www.duolingo.com/mizinamo

Conditional would be θα μπορούσα.

December 30, 2016
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.