"Thereisnoviolenceinthatcity."

Dịch:Không có bạo lực ở thành phố đó.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/1025154446

cc không có bạo lực (ở) trong thành phố đó chả được. từ ở chả được

1 năm trước

https://www.duolingo.com/koi104

uh đáp án là ở mà bn

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.