Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"There is no violence in that city."

Dịch:Không có bạo lực ở thành phố đó.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/1025154446

cc không có bạo lực (ở) trong thành phố đó chả được. từ ở chả được

1 năm trước

https://www.duolingo.com/koi104

uh đáp án là ở mà bn

1 năm trước