"Ποιος θα έχει φύγει;"

Translation:Who will have left?

January 2, 2017

7 Comments


https://www.duolingo.com/Glossmad

I was marked wrong for 'Who will have departed', which means exactly the same.

January 2, 2017

https://www.duolingo.com/troll1995
Mod
 • 25
 • 10
 • 6

Depart is a bit more formal, and is αναχωρώ in Greek. ;)

January 2, 2017

https://www.duolingo.com/Stefos10

Θέλει τονισμό το "ποιός". Είναι ερωτηματική αντωνυμία εδώ, όχι αναφορική.

June 3, 2017

https://www.duolingo.com/D_..
Mod
 • 25
 • 17
 • 12
 • 11
 • 4

Δεν τονίζεται, ανεξαρτήτως αν είναι ερωτηματική ή όχι: http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A112/621/4006,17974/

June 3, 2017

https://www.duolingo.com/Stefos10

Σωστό. Εννοούσα το "Ποίος" πρέπει να είναι επίσης σωστό.

June 4, 2017

https://www.duolingo.com/D_..
Mod
 • 25
 • 17
 • 12
 • 11
 • 4

Σωστό.

Επομένως το 'ποίος' είναι λάθος. ;)

June 4, 2017

https://www.duolingo.com/Ioanna678593
 • 23
 • 11
 • 11
 • 233

"Ποίος" (με τον τόνο στο "ι" χρησιμοποιούνταν μόνο στην καθαρεύουσα

February 6, 2018
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.