"Ή σήμερα ή ποτέ!"

Translation:Either today or never!

January 2, 2017

4 Comments


https://www.duolingo.com/Stergi3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 21
 • 14
 • 9
 • 9
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 938

Ποτέ=never, πότε;=when?

January 2, 2017

https://www.duolingo.com/mizinamo
Mod
 • 20
 • 17
 • 16
 • 14
 • 14
 • 14
 • 13
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2

Yes :)

Though ποτέ needs to be in a negative sentence to mean "never".

In a positive sentence, it means "ever", e.g. Έχεις ποτέ δει ένα άλογο; "Have you ever seen a horse?"

January 3, 2017

https://www.duolingo.com/Stergi3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 21
 • 14
 • 9
 • 9
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 938

Yes, you are right. Just I wrote the above as a single word, not in a phrase. I overcome the difficulty of "ever" or "never" in an English phrase: Just to remember: ποτέ in a phrase: never, or ever (in a question). More info here: https://el.wiktionary.org/wiki/%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%AD

January 3, 2017

https://www.duolingo.com/mizinamo
Mod
 • 20
 • 17
 • 16
 • 14
 • 14
 • 14
 • 13
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2

Not just a question; it could also be an "if" statement, I think - Αν τον συναντήσω ποτέ, θα ... "If I ever meet him, I'll ...".

January 3, 2017
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.