1. Forum
  2. >
  3. Konu: English
  4. >
  5. "Lütfen konuyu değiştirin."

"Lütfen konuyu değiştirin."

Çeviri:Please change the subject.

February 26, 2014

16 Yorum


https://www.duolingo.com/profile/ali_cls

"the" ekine başlıyacam ama


https://www.duolingo.com/profile/avangart

Subject yerine topic neden olmaz


https://www.duolingo.com/profile/AhmetYlmaz4

Subject yeeine issue neden olmuyor


https://www.duolingo.com/profile/alsusa

Çünkü "issue" her ne kadar "konu" anlamına gelse de o "konu" can sıkan, baş ağrıtan, uğraştıran konu yani "sorun, sıkıntı, zorluk". http://www.usingenglish.com/forum/threads/65326-matter-subject-issue


https://www.duolingo.com/profile/ndizdar

Please sonda kabul etmedi


https://www.duolingo.com/profile/haliliklc

SUBJECT:konu OBJECT:obje ,nesne OBJECTİVE :hedef ,amaç,objective


https://www.duolingo.com/profile/zehraviyyu

Subject yerine 'Case' yazdim kabul etmedi


https://www.duolingo.com/profile/zgur6

"Change the subject please" neden olmuyor


https://www.duolingo.com/profile/husonet

Please you change the subject neden yanlış


https://www.duolingo.com/profile/incikin_

"Lütfen x yapın." derken her ne kadar "lütfen" desek de aslında kullandığımız yapı emir kipi yapısı. Konuyu değiştir. / Konuyu değiştirin.

Bu yapıda özneyi kullanmıyoruz; çünkü zaten temelde emir verirken hitap ettiğim kişi "sen/siz".

● Open the book. (= Kitabı aç.)
● Change the subject. (= Konuyu değiştir.)
● Look! (= Bak! )

Başa özne koysaydık cümle geniş zamanda olurdu; anlam değişirdi:

● You open the book. (=Sen kitabı açarsın. )
● You change the subject. (=Sen konuyu değiştirirsin.)
● You look. (= Sen bakarsın.)

not: Özneyi vurgulamak istediğimiz durumlarda özneyle de başlayabiliriz. Ama bu başka günün konusu olsun:)


https://www.duolingo.com/profile/necat507539

''Please change to subject'' neden olmadı?


https://www.duolingo.com/profile/baranyilmaz02

Please sona da gelebilir ama kabul etmedi!

Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İngilizce öğren. Ücretsiz.