Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ta có một người đầu bếp người Anh."

Dịch:She has an English cook.

0
1 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/KyPhamXuan1

She is và She's là như nhau nhưng sao câu này lại không cho phép.

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/tranducnghia

She has

0
Trả lời2 tháng trước

https://www.duolingo.com/anhthu_26122003

mình có động từ has rồi nên không cần is

0
Trả lời1 tuần trước

https://www.duolingo.com/quang381588

She là đi luôn với âm is,còn she's là viết tắt của she is nha bạn.

0
Trả lời3 ngày trước