"Cặp đôi ở trên sàn nhảy."

Dịch:The couple is on the dance floor.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Dinhcuong65

tôi dịch là dancing floor

1 năm trước

https://www.duolingo.com/PhongQuocDinh

The couple is on the dance floor

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.