Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cặp đôi ở trên sàn nhảy."

Dịch:The couple is on the dance floor.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Dinhcuong65

tôi dịch là dancing floor

1 năm trước

https://www.duolingo.com/PhongQuocDinh

The couple is on the dance floor

1 năm trước