"đơn vị của thời gian là một giây."

Dịch:The unit of time is a second.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/haikttv

sao the time's unit is a second lại sai nhỉ

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.