Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"đơn vị của thời gian là một giây."

Dịch:The unit of time is a second.

0
1 năm trước

0 Nhận xét