"Δεν είναι η κούπα μου."

Translation:It is not my cup.

January 5, 2017

9 Comments


https://www.duolingo.com/RaleighStarbuck
 • 22
 • 22
 • 22
 • 20
 • 19
 • 17
 • 17
 • 14
 • 14
 • 14
 • 10
 • 9
 • 15

Υπάρχει μία διαφορά ανάμεσα στη λέξη "κούπα" και τη λέξη "φλιτζάνι";

January 5, 2017

https://www.duolingo.com/jaye16
Mod
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 22
 • 11
 • 6
 • 4
 • 3
 • 3
 • 319

The way I know it is:

φλιτζάνι cup as for tea or coffee would usually have a πιατάκι saucer

κούπα mug

ποτήρι glass

Hope that helps.

January 5, 2017

https://www.duolingo.com/RaleighStarbuck
 • 22
 • 22
 • 22
 • 20
 • 19
 • 17
 • 17
 • 14
 • 14
 • 14
 • 10
 • 9
 • 15

Ναι, αυτό με βοηθάει πολύ. Ευχαριστώ.

January 5, 2017

https://www.duolingo.com/Marva441926

What is the defining criterion of ποτήρι as opposed to κούπα or φλιτζάνι? Is it a matter of material or shape or both?

August 5, 2018

https://www.duolingo.com/jaye16
Mod
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 22
 • 11
 • 6
 • 4
 • 3
 • 3
 • 319

A ποτήρι is a glass, a φλιτζάνι is a cup the kind with a saucer and κούπα is a mug. There might be some overlapping. I'd suggest googling them and checking out the images.

I just noticed that I replied to this a year ago we should both learn to read the comments before posting. :-)

August 5, 2018

https://www.duolingo.com/BillDe
Plus
 • 25
 • 16
 • 13
 • 8
 • 4
 • 3
 • 2
 • 501

Jaye16 your description is helpful, even great, but duolingo still calls κούπα a cup...both in this exercise and in hints elsewhere.

November 8, 2018

https://www.duolingo.com/G.Georgopoulos
Mod
 • 22
 • 16
 • 14
 • 8

There are some images of mugs on Google Images when typing "cup" into the search box, however.

November 9, 2018

https://www.duolingo.com/aitb1

My mind went to playing cards...Isn't κούπα the name of a suit in playing cards? Therefore, shouldn't "It is not my heart" be correct?

January 11, 2018

https://www.duolingo.com/jaye16
Mod
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 22
 • 11
 • 6
 • 4
 • 3
 • 3
 • 319

Now if that isn't thinking outside the box. Well done. I'm adding "heart" as a translation. Thank you.

January 11, 2018
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.