Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"You made me hate myself."

Dịch:Bạn đã khiến tôi căm ghét bản thân.

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Loannguyn12

nghe You make me hate myself. Phân biệt make vs made chưa đc

1 năm trước

https://www.duolingo.com/daxuaganktem20gg

Thiếu từ "căm" trong "căm ghét" mà cũng sai =]]]

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NikolaTony

"Bạn đã làm tôi ghét chính mình" vẫn đúng nghĩa chứ. Cập nhật thêm nhé add

2 tuần trước