"Αυτοί είχαν μαγειρέψει πρωινό."

Translation:They had made breakfast.

January 7, 2017

10 Comments


https://www.duolingo.com/Kadmos_Thebes

We don't even say «μαγειρέψει πρωινό»! Instead: Αυτοί είχαν ετοιμάσει πρωινό, είχαν φτιάξει πρωινό.

μαγειρεύω=to cook

January 7, 2017

https://www.duolingo.com/jeanprendiville

Obviously it's not an Irish fry-up, eggs, rashers, sausages and black pudding. Yep I know my Greek friends are appalled at the mere idea!

June 17, 2017

https://www.duolingo.com/jeanprendiville

They had cooked breakfast, can it be added please?

June 17, 2017

https://www.duolingo.com/troll1995

It is in the incubator... I suppose it was a strengthen exercise?

June 17, 2017

https://www.duolingo.com/jeanprendiville

Yes indeed. A bit of patience then? Thanks

June 17, 2017

https://www.duolingo.com/Bohuslav1

I just wrote "cooked" as well - and it is still marked wrong.

March 10, 2019

https://www.duolingo.com/jaye16
Mod
  • 373

"They had cooked breakfast." is one of the accepted translations. If that's what you wrote and it was reject could you send a screenshot so we can determine where the problem lies.

March 10, 2019

https://www.duolingo.com/Bohuslav1

Sorry, failed to take a screen shot - the clock ran down on the timed practise while I was writing here. I'll look out for it next time.

March 10, 2019

https://www.duolingo.com/charnfield

would 'they had prepared breakfast ' be acceptable?

January 7, 2017

https://www.duolingo.com/jaye16
Mod
  • 373

Yes, thank you, it has been added.

January 7, 2017
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.