"Αυτή είναι η τελευταία διαταγή."

Μετάφραση:This is the last order.

January 7, 2017

0 σχόλια

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.