"Αύριο δεν είναι Παρασκευή."

Μετάφραση:Tomorrow is not Friday.

πριν από 1 χρόνο

1 σχόλιο


https://www.duolingo.com/AlexGrace6

Tomorrow it is not Friday. I think it is correct, isn't it?

πριν από 1 χρόνο
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.