"Η κυρία είναι υπεύθυνη."

Translation:The lady is responsible.

January 8, 2017

4 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/Lng52-._

Regarding "woman", are "κυρία" and "γυναίκα" the same?


https://www.duolingo.com/profile/troll1995

Κυρία is lady. The sentence is corrected now to have "lady" as the best translation.


https://www.duolingo.com/profile/proba978

You could always put "damsel" instead :-P


https://www.duolingo.com/profile/joe_t4

Damsel = archaic = young unmarried woman = νεανίδα, δεσποινίς, κόρη, νέα.

Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.