Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi đã biết cô ấy được hai tháng."

Dịch:I have known her for two months.

1 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hieuwl

"I knew her for two months" cũng đúng chứ nhỉ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/siperderman

bạn cứ nhớ có for là dùng hiện tại hoàn thành nhé .

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenDucA293383

Day la thi PF vi "da" gap duoc co ta va bay gio van quen nen ta dung thi hien tai tiep dien

1 năm trước

https://www.duolingo.com/siperderman

hiện tại tiếp diễn ???????

1 năm trước