"Το στοιχειωμένο κάστρο έχει φαντάσματα."

Translation:The haunted castle has ghosts.

January 8, 2017

4 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/PhilSimmonds

I think this is what we call a tautology


https://www.duolingo.com/profile/jaye16

How true. I'm marking it for review in the next tree. Thank you.


https://www.duolingo.com/profile/joe_t4

Το στοιχειό = the spirit.........το στοιχείο = the element / data........στοιχήματα = bets.

Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.