"Tôi đã chưa bao giờ nhìn thấy một ngọn núi lửa."

Dịch:I have never seen a volcano.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/giahan644156

Me too ! I never seen a volcano

2 năm trước

https://www.duolingo.com/-...Dilys...-

mk cx zậy

2 năm trước

https://www.duolingo.com/-...Dilys...-

còn nữa mk với vs bn còn có cấp độ giống nhau nữa, vậy có hai thứ giống nhe^_^

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenu

Mình nghĩ là nên dịch tôi chưa bao giờ thấy núi lửa.

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.