Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi đã chưa bao giờ nhìn thấy một ngọn núi lửa."

Dịch:I have never seen a volcano.

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/giahan644156

Me too ! I never seen a volcano

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...Dilys...-

mk cx zậy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...Dilys...-

còn nữa mk với vs bn còn có cấp độ giống nhau nữa, vậy có hai thứ giống nhe^_^

1 năm trước