"Ο μέγιστος."

Translation:The maximum.

1/8/2017, 4:54:21 PM

10 Comments


https://www.duolingo.com/Christa437682
 • 20
 • 15
 • 12
 • 492

I translated this as 'the most' (since 'the least' had been marked correct for ελάχιστος). Is it actually wrong? If so, how would you say 'the most'?

1/8/2017, 4:54:21 PM

https://www.duolingo.com/teopap2
 • 23
 • 18
 • 15
 • 15
 • 10
 • 9
 • 6

'The most' would be "ο περισσότερος" or "ο πιο πολύς", in all possible combinations of gender and number of course (οι περισσότερες, το πιο πολύ, οι πιο πολλοί etc).

1/10/2017, 12:29:00 PM

https://www.duolingo.com/Christa437682
 • 20
 • 15
 • 12
 • 492

Thank you!

1/10/2017, 4:56:36 PM

https://www.duolingo.com/bonbayel
Plus
 • 25
 • 25
 • 24
 • 22
 • 14
 • 14
 • 13
 • 10
 • 8
 • 6
 • 4
 • 2
 • 737

There doesn't seem to be a base adjective for περισσότερο. (Come to think of it, not in English either other than 'big' or 'large', which don't work as well for quantities—'a lot' does.) This is related to περισσεύμα 'excess' περισσεύω 'to be in excess'.

9/3/2018, 8:28:25 PM

https://www.duolingo.com/troll1995
Mod
 • 25
 • 10
 • 6

Πολύς-πολλή-πολύ become περισσότερος-περισσότερη-περισσότερο in comparative and πλείστος-πλείστη-πλείστο in the absolute superlative. So the base adjective is πολύς.

A thought of mine: In ancient greek, the comparative form of πολύς was πλείων which is no longer used and relates to πλεόνασμα, πλέον, επιπλέον etc. Περισσότερος actually seems to be the "normal and regular" comparative form of περισσός=excessive. At some point in history, there must have been an overlap between the two and they got fused this way, the same way the φαγ- stem got into the τρώ(γ)ω verb or the είπ- stem got into the λέγω verb etc (with the difference that περισσός stayed a word on its own with a different meaning).

9/3/2018, 9:02:45 PM

https://www.duolingo.com/bonbayel
Plus
 • 25
 • 25
 • 24
 • 22
 • 14
 • 14
 • 13
 • 10
 • 8
 • 6
 • 4
 • 2
 • 737

Strangely I didn't find περισσός in my dictionary. Thank you! Etymologies really help me remember words.

9/3/2018, 9:09:58 PM

https://www.duolingo.com/troll1995
Mod
 • 25
 • 10
 • 6

Maybe it has περίσσιος? It's another form of it. Also περισσός is the Attic form of περιττός (and that's why περισσεύω can also mean "to be superfluous") in Ancient Greek (I think that you have said that you have studied ancient greek?-that's why I add all that info) but they got to take on different meanings with περιττός being "superfluous, redundant" and περισσός being "excessive".

9/3/2018, 9:24:13 PM

https://www.duolingo.com/bonbayel
Plus
 • 25
 • 25
 • 24
 • 22
 • 14
 • 14
 • 13
 • 10
 • 8
 • 6
 • 4
 • 2
 • 737

I had ancient greek years ago while studying linguistics, but I quit after the first semester. I couldn't take all those irregular verbs. Mostly I know Germanic languages, and there is only a small group of irregulars. But I also studied Sanskrit, Lithuanian, Russian.. (and Finnish and Eskimo) to get a feel for language history and types.

9/3/2018, 10:53:19 PM

https://www.duolingo.com/bonbayel
Plus
 • 25
 • 25
 • 24
 • 22
 • 14
 • 14
 • 13
 • 10
 • 8
 • 6
 • 4
 • 2
 • 737

I looked at all the words with περίσσ- and didn't see it. But it's the paperback Oxford. Maybe there wasn't room for it.

9/3/2018, 10:54:46 PM

https://www.duolingo.com/Stergi3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 21
 • 14
 • 9
 • 9
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 938

Formally or scientific.

7/10/2017, 4:13:02 PM
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.