Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/Bongdem94

"Do you have a calendar at your house?"

1 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Bongdem94

Dịch như nào vậy?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...Dilys...-

bạn có một quyển lịch ở nhà bạn đúng không?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Bongdem94

Cảm ơn nhiều!..........., lingot ít quá nên ko tặng đâu.... haha

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...Dilys...-

you are welcome

1 năm trước