"Το κλίμα είναι ζεστό."

Translation:The climate is warm.

January 10, 2017

3 Comments


https://www.duolingo.com/Lng52-._

"ο καιρός είναι ζεστό" (The weather is warm) - is this a common phrase also used by Greeks?

January 10, 2017

https://www.duolingo.com/troll1995

Ο καιρός είναι ζεστός is a very common phrase in Greek. Το κλίμα είναι ζεστό is something to discribe the climate of a country, not today's weather.

January 10, 2017

https://www.duolingo.com/Lng52-._

Ακριβώς στο στόχο! Ευχαριστώ.

January 10, 2017
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.