"Οι εαυτοί μας."

Translation:Ourselves.

1/10/2017, 4:03:21 AM

5 Comments


https://www.duolingo.com/Lng52-._
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 21
 • 20
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 20

Is "εμείς οι ίδιοι" acceptable?

1/10/2017, 4:03:22 AM

https://www.duolingo.com/Kadmos_Thebes
 • 10
 • 7
 • 7
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2

εμείς οι ίδιοι = we by ourselves Χτίσαμε το σπίτι μας εμείς οι ίδιοι.

1/11/2017, 1:33:05 AM

https://www.duolingo.com/Isidor868839
 • 25
 • 23
 • 16
 • 10

Why is εμείς τους εαυτούς μας wrong (for "ourselves")?

5/14/2018, 2:41:54 PM

https://www.duolingo.com/dieter667754

Offered words contain "ouselves" (typo) instead of "ourselves"

11/21/2017, 3:41:08 PM

https://www.duolingo.com/Isidor868839
 • 25
 • 23
 • 16
 • 10

Why is "we ourselves" wrong?

2/28/2018, 10:50:37 AM
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.