Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi đã ăn cá."

Dịch:I ate fish.

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/draker123

ate=eat tại sao chỉ khác có chữ đã

1 năm trước