Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/HongLongNg9

"My mother's sisters do not eat chicken."

0
1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HongLongNg9

Câu này có phải: chị gái của mẹ tôi không ăn thịt gà?

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...Dilys...-

yes

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

Những chị em gái của mẹ tôi không ăn thịt gà.

0
Trả lời11 tháng trước