https://www.duolingo.com/HongLongNg9

"My mother's sisters do not eat chicken."

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HongLongNg9

Câu này có phải: chị gái của mẹ tôi không ăn thịt gà?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...Dilys...-

yes

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

Những chị em gái của mẹ tôi không ăn thịt gà.

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.