"Ο μαραθώνιος της Αθήνας."

Translation:The Athens marathon.

1/11/2017, 3:09:37 PM

2 Comments


https://www.duolingo.com/Glossmad

Why not 'the Athenian marathon'?

1/11/2017, 3:09:37 PM

https://www.duolingo.com/troll1995
Mod
  • 25
  • 10
  • 6

That would be "Ο Αθηναϊκός μαραθώνιος".

1/11/2017, 3:13:42 PM
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.