"On pisze poezję."

Tłumaczenie:He writes poetry.

1 rok temu

0 komentarzy

Naucz się angielskiego w zaledwie 5 minut dziennie. Za darmo.