"I have a green car."

Translation:Mae gen i gar gwyrdd.

January 11, 2017

4 Comments


https://www.duolingo.com/DomiKko

Pam nag ydi "mae genddai car gwyrdd" yn dderbyniol?

January 11, 2017

https://www.duolingo.com/ibisc

Because the usual form of gan + i is gen i:

  • Mae gen i gar - note the mutation of car - gar, too.

See the notes for the section on 'Possession'.

January 11, 2017

https://www.duolingo.com/DomiKko

O ie, nes i anghofio yr treigliad. Dwi'n Cymry Cymraeg iaith cyntaf, a dwi'n sicir bod pawb yn defnyddio "genddai", o leiaf, rydym yn neud hynny wrth siarad? Effallai gair lleol (neu air gogleddol o leiaf) ydi hi? Dydw i heb wedi ysgrifennu yn y Gymraeg erstalwm, 'mond trafod efo ffrindiau.

January 12, 2017

https://www.duolingo.com/ibisc

Falla bod 'gendda i' yn amrywiad lleol - mae 'na ddigon ohonyn nhw dros y wlad. Mae fersiwnau 'genna i' a 'gin i' mewn rhyw dafodieithoedd wedi'i sôn amdanyn nhw yn y llyfr 'Dewud eich Dweud', hefyd.

Fel y medrwch ddisgwyl, mewn cwrs gyffredin fel y hwn, bydd rhaid i ni glymu at yr eira a phatrymau mwya cyffredin.

Roedd cyfres Ar Lafar ar S4C dipyn o amser yn ôl am y tafodieithoedd. Diddorol iawn - mae pigion ar gael ar Youtube.

January 12, 2017
Learn Welsh in just 5 minutes a day. For free.