"Εγώ είμαι πλούσιος και φτωχός."

Μετάφραση:I am rich and poor.

January 12, 2017

1 σχόλιο


https://www.duolingo.com/profile/AlexGrace6

I am both rich and poor *

January 12, 2017
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.