"Εγώ είμαι πλούσιος και φτωχός."

Μετάφραση:I am rich and poor.

πριν από 1 χρόνο

1 σχόλιο


https://www.duolingo.com/AlexGrace6

I am both rich and poor *

πριν από 1 χρόνο
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.