1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Hôm nay những người đàn ông …

"Hôm nay những người đàn ông phải che mái nhà."

Dịch:Today the men have to cover the roof.

January 12, 2017

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/dinhtunglam.tspt

Cho mình hỏi nếu dùng need thay cho have to thì có chấp nhận được không? Today the men need to cover the roof?


https://www.duolingo.com/profile/marakata

need có nghĩa là "cần/cần phải " và mức độ phải thực hiện việc đó nhẹ hơn so với have to - "phải" (làm một cái gì đó) nha bạn, nên không thay thế cho nhau được nha.


https://www.duolingo.com/profile/marakata

Không có chi, bạn :)

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.