Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Are you going to offer me a glass of wine?"

Dịch:Bạn sẽ mời tôi một ly rượu vang chứ?

1 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/jamesnguyen119

Bạn sẽ mời tôi một ly rượu chứ. Dịch vậy vẫn đúng mà.

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/Quyen203588

Từ điển dịch wine là rượu vang nha bạn

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
 • 25
 • 903

no, you are not at my level.

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/tvphucit

Bãn sẽ mời tôi một ly rượu vẫn đúng mà

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/HiHngHch1

But I don't have money :))

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguyetTran265038

Bạn sẽ đưa tôi một ly rượu vang chứ?

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/AnhKhoa900524
AnhKhoa900524
 • 18
 • 9
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

Bạn sẽ mời tôi một ly rượu đế chứ

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/Mnh924542

Wine = rượu vang chăng, sao có lúc dùng rượu được, có lúc phải rượu vang?

2 tháng trước