"Areyougoingtooffermeaglassofwine?"

Dịch:Bạn sẽ mời tôi một ly rượu vang chứ?

1 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/jamesnguyen119

Bạn sẽ mời tôi một ly rượu chứ. Dịch vậy vẫn đúng mà.

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/Quyen203588

Từ điển dịch wine là rượu vang nha bạn

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/MyTrn16

Nhưng rất nhiều câu trong đây chỉ dịch wine là rượu thôi, bạn làm tới đây chắc cũng thấy mà!

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
 • 25
 • 1005

no, you are not at my level.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tvphucit

Bãn sẽ mời tôi một ly rượu vẫn đúng mà

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/HiHngHch1

But I don't have money :))

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguyetTran265038

Bạn sẽ đưa tôi một ly rượu vang chứ?

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/AnhKhoa900524
AnhKhoa900524
 • 20
 • 9
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

Bạn sẽ mời tôi một ly rượu đế chứ

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/Mnh924542

Wine = rượu vang chăng, sao có lúc dùng rượu được, có lúc phải rượu vang?

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/HANG296864

Ban đầu mình dùng "đưa ra" cho offer bị sai. Làm lại từ "mời" vẫn sai. Lần 2 cú ycau thêm chữ "vang" mới được. Botay

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.