1. Forum
  2. >
  3. Topic: Vietnamese
  4. >
  5. "Nội chiến tàn phá kinh tế củ…

"Nội chiến tàn phá kinh tế của quốc gia."

Translation:The civil war devastates the economy of the country.

January 14, 2017

4 Comments


https://www.duolingo.com/profile/ingochris

The civil war ravages the nation's economy.


https://www.duolingo.com/profile/Badguy283

Vì sao có gì xác định đâu phải dùng cả the như vậy?


https://www.duolingo.com/profile/Dan553966

"A country" should be accepted if "civil war" refers to civil war in general.


https://www.duolingo.com/profile/CinJinMaanJyu

Đôi khi, một số câu làm tôi ngẩn ngơ :-D

nội chiến = 內戰 (tc) 内战 (sc)
Cantonese : noi6 zin3
Mandarin : nèizhàn

tàn phá = 殘破 (tc) 残破 (sc)
Cantonese : caan4 po3
Mandarin : cánpò

kinh tế = 經濟 (tc) 经济 (sc)
Cantonese : ging1 zai3
Mandarin : jīngjì

quốc gia = 國家 (tc) 国家 (sc)
Cantonese : gwok3 gaa
Mandarin : guójiā

Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.