Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/Bongdem94

"Yesterday we did not drink wine."

0
1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Bongdem94

Hôm qua chúng tôi đã không uống rượu.

0
Trả lời1 năm trước