"Mọi người đều do của họ để tồn tại. Với tôi, đó bạn."

Translation:Everyone has their reason to exist. To me, that is you.

January 16, 2017

2 Comments


https://www.duolingo.com/profile/Badguy283

Lí do mà cũng sai nữa hả? Lý do mới sai đó

January 16, 2017

https://www.duolingo.com/profile/jRsX10

This is soooooo cheesy

Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.