"Το λουλούδι σε εκείνο τον κήπο έχει ένα τέλειο χρώμα."

Translation:The flower in that garden is a perfect color.

January 16, 2017

8 Comments


https://www.duolingo.com/Nod84

"has" and not "is". Also, the most natural is to say just "Το λουλούδι σε εκείνο τον κήπο έχει τέλειο χρώμα. ". We rarely use " ένα", in that circumstance. But even more natural is ""Το λουλούδι σ'αυτόν τον κήπο έχει τέλειο χρώμα. "

January 18, 2017

https://www.duolingo.com/jesus10878

Has not is

August 2, 2017

https://www.duolingo.com/LenaKoutis

can we add "has a perfect color" ?

January 16, 2017

https://www.duolingo.com/mizinamo

It should be accepted already.

From what I can see in the incubator, the last change to this sentence was two months ago, and in its current state "has a perfect colour" is one of the alternatives.

January 16, 2017

https://www.duolingo.com/H.Melissopoulos

Only received "is" in the word selection

September 2, 2018

https://www.duolingo.com/SergioCrem1

has a perfect colour! The alternative 'has' is not offered, and 'is a perfect colour' is simply mistaken

January 13, 2019

https://www.duolingo.com/G.Georgopoulos

Please read the existing comments↑ first, thank you.

January 14, 2019

https://www.duolingo.com/3Pi52

The flower in that garden has a perfect color

June 15, 2018
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.