"Πρόκειται να αποτρέψεις την κρίση;"

Μετάφραση:Are you going to prevent the crisis?

πριν από 2 χρόνια

3 σχόλια


https://www.duolingo.com/mikro14

Avert is correct

πριν από 2 χρόνια

https://www.duolingo.com/Konstantin716578

Πώς είναι οι κρίσεις (στο πληθυντικό) στα αγγλικά ;

πριν από 1 χρόνο

https://www.duolingo.com/Dimitra956826
Mod
  • 25
  • 24
  • 14
  • 7

Είναι crises (θεωρείται ειδική περίπτωση). ^.^

πριν από 1 χρόνο
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.