Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I cook with a pan."

Dịch:Tôi nấu ăn với một cái chảo.

1 năm trước

0 Nhận xét