Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/ChuThiTuye1

"Was my son at his house?"

1 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ChuThiTuye1

dich dum toi cau nay ra tieng viet ,cam on

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ChuThiTuye1

dich dum toi cau nay ra tieng viet di ban

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ChuThiTuye1

dich dum toi cau nay

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThuyTruong968506

Con trai tôi đã ở nhà anh ấy không?

7 tháng trước