"Todaythenewnationalmeasuresareinthenewspaper."

Dịch:Hôm nay những hệ thống đo lường quốc gia mới thì ở trên báo.

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/h210k6

I think we can traslate that " Hôm nay những đơn vị đo lường mới của quốc gia thì ở trên báo " .

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Hng254625

Hôn nay những hệ thống đi lường quốc gia mới ở trên tờ báo. Sai chỗ nào nhỉ? Ai giải thích hộ tôi với!

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/Hng254625

Cứ phải có chữ thì mới được à

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/Thai3T

sai vì thiếu mỗi chữ "thì".

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/Thng288003

Hôm nay hệ thống đo lường quốc gia có trên báo

1 tuần trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.