1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "The parents have to choose a…

"The parents have to choose a new school for their daughter."

Dịch:Phụ huynh phải chọn một trường mới cho con gái họ.

January 17, 2017

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/phuoc847994

Đúng rùi,sao lai sai?


https://www.duolingo.com/profile/EnddyK

"phụ huynh phải lựa chọn một ngôi trường mới cho con gái họ" sao cũng sai

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.