"The parents have to choose a new school for their daughter."

Dịch:Phụ huynh phải chọn một trường mới cho con gái họ.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/EnddyK

"phụ huynh phải lựa chọn một ngôi trường mới cho con gái họ" sao cũng sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phuoc847994

Đúng rùi,sao lai sai?

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.