"Γενικά είναι πράσινο."

Translation:Generally it is green.

January 18, 2017

3 Comments


https://www.duolingo.com/SuperSine

During a learning tree lesson (not strengthen skills), I put "It generally is green," but it says it was wrong. I am a native English speaker and it sounds perfectly fine to me, so I think it is a bug.

January 18, 2017

https://www.duolingo.com/Contemno_I

Oh really? That's weird. Here in Italy we've always been taught that the adverb goes after the verb to be and before all the other verbs.

April 19, 2017

https://www.duolingo.com/Ser229339

Ποιος γενικά είναι πράσινο; Δύολινγο, φυσικά...

December 31, 2017
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.